Praktijk voor Systeemtherapie biedt hulp aan volwassenen vanaf 18 jaar . Ook ouderen zijn welkom. Systeemtherapie kan individueel toegepast worden maar ook relatietherapie is mogelijk. Relatietherapie wordt niet vergoed door de verzekering dus dat komt voor uw eigen rekening.

Naast systeemtherapie biedt deze praktijk ook cognitieve therapie, gedragstherapie, EMDR voor traumabehandeling, kortdurende oplossingsgerichte therapie, Rationele Emotieve Therapie en E-health