Tevredenheid

Na afloop van de behandeling vraag ik cliënten een vragenlijst (genaamd ​Consumer Quality Index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg ambulant​ of ​CQI​) in te vullen over hun ervaringen. Dat levert twee cijfers op. Het eerste cijfer zegt iets over hoe cliënten verschillende aspecten van de behandeling (bejegening, bereikbaarheid, samen beslissen, mogelijkheid familie te betrekken en uitvoering behandeling) hebben ervaren. Dat cijfer wordt uitgedrukt op een schaal van 1 (laagste score) tot 5 (hoogste score). Op 1 januari 2023 was de gemiddelde score van mijn praktijk 4,6. De gemiddelde score voor 'bejegening' was 4,9 en voor 'samen beslissen' 4,7. Ten aanzien van de uitvoering van de behandeling was de score een 4,9 en ten aanzien de informatie over de behandeling was de score een 4,9. 

Het tweede cijfer is een schoolcijfer van 0-10 dat uitdrukt hoe cliënten de kwaliteit van de behandeling in het algemeen hebben ervaren. Het gemiddelde cijfer over 2022 was voor mijn praktijk 9,5.
Ik ben uiteraard blij met deze cijfers, maar belangrijker is dat de ervaringen van cliënten mij in staat stellen om voortdurend te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. U kunt uw ervaringen ook delen ,met elke belangstellende ,door de praktijk te waarderen op de site van ​https://www.zorgkaart​nederland.nl.

Vanaf 2019 hebben 22 cliënten hun waardering uitgesproken via zorgkaart Nederland. In 2022 hebben 2 cliënten hun waardering uitgesproken op Zorgkaart Nederland en was het gemiddelde cijfer 9,4.

         oktober 2022 Ik kwam bij Hanneke terecht voor het volgen van EMDR maar heb vooral veel gehad aan onze fijne inzicht gevende gesprekken en door de gelijkwaardige manier waarop ze het contact aangaat voelde ik me bij haar gezien en gehoord. Ze denkt denkt mee, relativeert, geeft adviezen en bied andere invalshoeken. Hierdoor is er niet alleen gewerkt aan trauma's verwerken maar ook aan bewustere keuzes te maken voor mijn toekomst.

        

oktober 2022 Goed en snel geholpen door Hanneke van Velde. EMDR heeft effectief geholpen. Na een terugval kon ik snel terecht. Ik ga nu door met de tips die ze mij heeft gegeven.

 december 2021  Prettige communicatie, ontspannen sfeer en goed resultaat, heel positieve ervaring