Praktijk voor Systeemtherapie is gevestigd in het gezondheidscentrum in Den Helder, de Garst 1 B, 1785RK in Den Helder. Deze praktijk bestaat sinds januari 2009 en is opgericht door Hanneke van Velde, GZ psycholoog. Het is een solopraktijk waardoor u altijd met dezelfde behandelaar te maken heeft. De psychologen in Den Helder hebben een goed netwerk waarin zij regelmatig overleggen met elkaar. Er is ook altijd een mogelijkheid om naar elkaar door te verwijzen. Het is een eerstelijnspraktijk waarbij u terecht kunt voor allerlei soorten problemen.

Praktijk voor Systeemtherapie biedt psychologische hulp aan individuele cliënten en aan een cliëntsysteem.
De visie van deze praktijk is dat uw problemen vaak samenhangen met uw omgeving. En er wordt daarom altijd gekeken wat u daarin kan veranderen. De behandeling is trans-diagnostisch en oplossingsgericht: de hulpvraag van u staat centraal. Er wordt niet gewerkt volgens standaard aandoeningsgerichte richtlijnen maar er wordt maatwerk geleverd op basis van bewezen interventies en richtlijnen.

Uw problemen kunnen natuurlijk ook samenhangen met zaken die u vroeger heeft ervaren. Ook dit wordt meegenomen in de behandeling.